Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tạp chí kinh tế cuối tuần: Phòng vệ thương mại trong hội nhập kinh tế quốc tế
14:00, 19/02/2024
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và việc thực thi các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết, thì bên cạnh các cơ hội hợp tác kinh doanh và phát triển thị trường quốc tế; các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối diện với nhiều rủi ro, nguy cơ xảy ra tranh chấp trong giao dịch thương mại. Tính đến nay, tổng số các vụ việc điều tra, áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại liên quan đến hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam do các nước khởi kiện là 234 vụ việc. Hầu hết các thị trường xuất khẩu truyền thống lớn đều đã khởi xướng điều tra phòng vệ thương mại đối với Việt Nam. Phạm vi sản phẩm bị điều tra ngày càng đa dạng, Xu hướng điều tra ngày một khắt khe hơn. Trong bối cảnh đó, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại hợp lý, phù hợp với cam kết quốc tế là giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển, ổn định sản xuất kinh doanh. Vậy, các doanh nghiệp Nghệ An đối diện với những nguy cơ nào trong giao dịch thương mại quốc tế. Vấn đề phòng vệ thương mại đã được chú trọng và thực hiện như thế nào? Nội dung sẽ được đề cập trong Tạp chí kinh tế cuối tuần hôm nay!