Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tạp chí kinh tế cuối tuần: Cần sớm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh trong tính thuế thu nhập cá nhân
17:30, 10/03/2024
Luật Thuế thu nhập cá nhân được ban hành năm 2007 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2009. Luật được sửa đổi, bổ sung hai lần vào năm 2012 và 2014. Từ 1/7/2020, mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân tăng từ 9 triệu lên 11 triệu đồng/tháng với người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/ tháng/ 1 người phụ thuộc. Mức giảm trừ này đang bị đánh giá là bất cập; chưa theo kịp tốc độ tăng giá cả hàng hóa, dịch vụ và cần được xem xét, điều chỉnh kịp thời. Đây là nội dung mà chúng tôi sẽ đề cập trong Tạp chí kinh tế cuối tuần hôm nay!