Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An trưa - 12/08/2023
11:29, 12/08/2023
Thời sự Truyền hình Nghệ An trưa - 12/08/2023 có những nội dung chính sau: 
1./ Nghệ An cải thiện môi trường đầu tư thu hút FDI. 
2./ Tăng cường tiêu thụ sản phẩm OCOP trên nền tảng số.
3./ Lãng phí tài nguyên đất đai từ các dự án treo, chậm tiến độ