Chính sách có hiệu lực từ tháng 2/2023: Các trường hợp ký hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính

10:28, 31/01/2023
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực từ ngày 22/2/2023.
 

 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện