Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 44 chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn

17:08, 25/10/2023
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 44 chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn
 

 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện