Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thu truyền hình: Khắc phục sai sót trongcấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
16:13, 22/02/2023
Chương trình Hộp thu truyền hình kỳ này sẽ có những nội dung chính: 
1./ Khắc phục sai sót trongcấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
2./ Tư vấn pháp luật về ủy quyền làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đính chính thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.