Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nhịp sống đô thị: Ô nhiễm tiếng ồn: Thực trạng và giải pháp
15:29, 05/07/2023
Là một trong những loại ô nhiễm môi trường phổ biến tại các nước đang phát triển; ô nhiễm tiếng ồn đã và đang làm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và cuộc sống hàng ngày của người dân đô thị. Thế nhưng, ô nhiễm tiếng ồn lại ít được quan tâm hơn so với các dạng ô nhiễm khác như ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước... Những giải pháp nào để kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng dân cư?