Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tạp chí Kinh tế cuối tuần: Liên kết sản xuất trong cụm công nghiệp địa phương
07:40, 13/03/2024
Nghệ An có 53 cụm công nghiệp với tổng diện diện tích trên 1.800 ha. Trong đó, 24 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, thu hút trên 250 doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh. Mỗi doanh nghiệp có sản phẩm thế mạnh riêng. Vậy làm thế nào để phát huy kết nối các cụm công nghiệp? Liên kết sản xuất trong doanh nghiệp còn gặp khó khăn gì? Doanh nghiệp cần những cơ chế hỗ trợ gì để khai thác kinh doanh, liên kết đầu tư? Tạo môi trường tìm kiếm đối tác tiềm năng giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường ra sao? Tạp chí Kinh tế cuối tuần: Liên kết sản xuất trong cụm công nghiệp địa phương.