Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tạp chí kinh tế cuối tuần: Tháo gỡ khó khăn trong giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia
10:40, 13/05/2024
Năm 2023, Nghệ An giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia chỉ đạt 76%; Quý 1 năm 2024 đạt 22,37%, trong chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình Giảm nghèo bền vững đạt rất thấp, lần lượt là 8,91 và 5,2%. Đây cũng là tình trạng chung của các năm trước. Vậy những khó khăn trong giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia là gì? Cần phải làm gì để tháo gỡ những khó khăn này? ---