HĐND tỉnh Nghệ An miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh

11:25, 12/07/2022
HĐND tỉnh đã miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với đồng chí Lê Đình Lý - nguyên Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực Nội vụ và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ. 
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý điều hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Sáng 12/7, tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.....
Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, đồng chí Lê Đình Lý, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực Nội vụ được cơ quan có thẩm quyền quyết định thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ để nhận công tác mới tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Do đó, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành thủ tục miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh đối với đồng chí Lê Đình Lý. 

Các đại biểu tiến hành biểu quyết.
Các đại biểu tiến hành biểu quyết.
Biểu quyết về nhân sự.
Biểu quyết về nhân sự.

Trên cơ sở tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với đồng chí  Lê Đình Lý. 

AA
Bà Nguyễn Thị Anh Hoa - Thư ký kỳ họp lên thông qua dự thảo Nghị quyết.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí  Lê Đình Lý. 

Các đại biểu tiến hành biểu quyết.

HĐND tỉnh cũng đã bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Viết Hưng. Trước đó, đồng chí Nguyễn Viết Hưng được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ.  

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý bỏ phiếu bầu bổ sung UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Viết Hưng.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Viết Hưng.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Viết Hưng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Viết Hưng.
Đồng chí Thái Thanh Quý, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa đồng chí Lê Đình Lý và đồng chí Nguyễn Viết Hưng.


 

Hiến Chương-Thùy Dương-Hữu Hoàng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện