Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa XIII 

13:31, 21/07/2022
Sáng 21/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nối điểm cầu Trung ương và hơn 11.600 điểm cầu cấp huyện, cấp xã trên toàn quốc với hơn một triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.

Tại Nghệ An, đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì điểm cầu chính. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; BCH Đảng bộ tỉnh. Bên cạnh đó, có 35 điểm cầu cấp huyện, 596 điểm cầu cấp xã với tổng số hơn 15.400 đại biểu tham dự hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An.

 Hìội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An.

Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An. 

Tại phiên khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp quán triệt nội dung về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An.

Chuyên đề đã cụ thể các giải pháp, chủ trương, định hướng tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa luật pháp, chính sách về đất đai, trước hết là sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 và pháp luật có liên quan để khắc phục những hạn chế, yếu kém tồn tại lâu nay. Đề cập những điểm mới, liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đấu thầu đất, giao đất, cho thuê đất; hỗ trợ, bồi thường, tái định cư, thu hồi đất; hoàn thiện cơ chế tài chính đất đai, xác định giá đất, thu thuế đất hằng năm theo giá trị gia tăng, hài hòa lợi ích của Nhà nước với người dân; chế độ quản lý và sử dụng đất nông nghiệp, đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh; phát triển thị trường cho thuê đất nông nghiệp; xác lập ngân hàng đất trên cơ sở cơ cấu lại trung tâm phát triển quỹ đất; phát triển hài hòa giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, miền; khai thác thương mại dịch vụ trên đất nông nghiệp…

Toàn cảnh hội nghị rại điểm cầu chính Nghệ An.

Cũng trong sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh quán triệt chuyên đề "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"....Các chuyên đề về phát triển kinh tế tập thể nhằm đáp ứng yêu cầu, tính chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên...sẽ do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai quán triệt.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện; sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân, tinh thần chỉ đạo của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chiến lược "đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện