Hội nghị quán triệt việc thành lập BCĐ tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tập huấn chuyên đề 

16:32, 08/08/2022
Sáng 8/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, BTV Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt việc thành lập BCĐ tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tập huấn chuyên đề “Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc, công tác tham mưu chỉ đạo, xử lý các vụ án, vụ việc”. 

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh. Hội nghị cũng được tổ chức trực tuyến đến 438 điểm cầu trong toàn tỉnh với hơn 8300 cán bộ, Đảng viên theo dõi.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu chính Tỉnh ủy Nghệ An. 

Tại Hội nghị TW5 khóa 13, BCH Trung ương đã thống nhất rất cao chủ trương thành lập BCĐ cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực để nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ hơn, nâng cao hiệu quả, hiệu lực mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ Trung ương tới địa phương. Ngày 2/6/2022, Ban Bí thư TW Đảng đã ban hành Quyết định, Kế hoạch quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của BCĐ cấp tỉnh. Cuối tháng 6 vừa qua, BTV Tỉnh ủy Nghệ An cũng đã ban hành Quyết định để thành lập BCĐ tỉnh về phòng chống, tham nhũng, tiêu cực gồm 15 thành viên. Ngay sau đó, BCĐ đã ban hành Quy chế và phân công cụ thể công việc cho các thành viên BCĐ. 

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ phòng chống tham nhũng, tiêu cựctỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Hội nghị hôm nay ngoài quán triệt việc thành lập BCĐ cấp tỉnh còn nêu rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác để cho cán bộ Đảng viên, đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị toàn tỉnh nắm rõ. Đồng thời, việc tập huấn chuyên đề “Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc, công tác tham mưu chỉ đạo, xử lý các vụ án, vụ việc” là nhằm mục đích tạo sự thống nhất, đồng bộ trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, của các tổ chức chính trị, xã hội, cán bộ, Đảng viên nhân dân trong toàn tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bổ sung, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ về sự lãnh đạo của Đảng, của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong điều tra, xử lý, tham mưu chỉ đạo, xử lý các vụ án, vụ việc.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quán triệt việc thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Để công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh trong thời gian tới đạt hiệu quả cao nhất, đặc biệt là sau khi thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý lưu ý: phải coi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là việc làm thường xuyên, lâu dài và liên tục; người đứng đầu cấp ủy phải chịu trách nhiệm. Muốn vậy, phải nâng cao nhận thức thông qua tăng cường tuyên truyền, xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu; gắn liền với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự chuyển biến, tự chuyển hóa.

Đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Vụ trưởng Vụ Địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương tập huấn chuyên đề liên quan đến một số nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đặc biệt, cũng thông qua công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, nhân dân thấy được việc nghiêm khắc xử lý kỷ luật với những cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật không phải là lực cản làm chậm lại quá trình phát triển, mà ngược lại theo quan điểm của Đảng, điều đó giúp làm trong sạch hơn nữa bộ máy, chấn chỉnh lại đội ngũ cán bộ để phục vụ cho quá trình phát triển. Đồng thời, cũng cần phải tuyên truyền để tạo được sự thống nhất, đồng bộ trong nhận thức rằng, đi liền với xử lý nghiêm là từng bước nghiên cứu, xây dựng, thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích những cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm như chủ trương đã được Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ. Cùng với đó, để nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý về một số nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, cần tiến hành rà soát, kịp thời phát hiện những sơ hở trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách phục vụ cho quá trình phát triển, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm như: đấu thầu, đấu giá; sử dụng, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, tài sản công và cả công tác cán bộ để kịp thời khắc phục theo thẩm quyền, hoặc kiến nghị các bộ, ngành Trung ương; qua đó, tránh bị lợi dụng để thực hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các lĩnh vực nhạy cảm để phòng ngừa từ sớm, từ xa; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, tiêu cực theo đúng quy định của Đảng và pháp luật; chú trọng rà soát, phát hiện để đưa vào diện theo dõi của Ban Chỉ đạo tỉnh các vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực mà dư luận xã hội quan tâm, băn khoăn, bức xúc.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý kết luận hội nghị. 

 Cũng tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý biểu dương tinh thần một số đơn vị vừa qua đã mạnh dạn trực tiếp đối diện, đẩy mạnh xử lý tham nhũng, tiêu cực như: thị xã Thái Hòa, huyện Yên Thành… Qua đó, đồng chí yêu cầu cần tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực và các cán bộ, đảng viên tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, cấp ủy cần phải nghe thấu đáo để có quan điểm lãnh đạo xử lý rõ ràng, đúng quy định pháp luật, thấu tình đạt lý đối với những cán bộ sáng tạo, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vô tư, trong sáng, không vụ lợi nếu để xảy ra sai phạm.

Trước khi kết thúc hội nghị, nhắn nhủ với các đại biểu ở điểm cầu chính và hơn 8.000 đại biểu tham dự tại hơn 400 điểm cầu trong toàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh phương châm: "Nhận thức phải chín; tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng” để công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh thời gian tới đạt kết quả tốt theo yêu cầu của Trung ương, mong muốn của Đảng bộ, Nhân dân tỉnh nhà, vì đây là việc làm khó, nhạy cảm, phải thực hiện thường xuyên, lâu dài. 

Xuân Hướng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện