Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

20:11, 10/04/2024
Chiều nay (10/4), UBND tỉnh đã làm việc với Sở NN&PTNT nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành trong thời gian qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp phải nâng cao năng lực sản xuất, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; Tăng cường tham gia các liên kết, chuỗi liên kết. Đi cùng với đó là nâng cao hiệu quả phát triển thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực.
Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Giai đoạn 2021 - 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp vẫn duy trì ổn định tăng trưởng mức cao, bình quân tăng trưởng 3 năm ước đạt 4,73%. Tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy hải sản năm 2023 ước đạt trên 562 triệu USD, bằng 140,78% kế hoạch đề ra, tăng 15,28% so với năm 2022. 

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Võ Thị Nhung trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Võ Thị Nhung trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Bên cạnh đó, Sở NN&PTNT cũng đã tập trung thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển lâm nghiệp bền vững; phát triển hạ tầng nông nghiệp, nông thôn.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quý Linh phát biểu tại buổi làm việc.
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phạm Hồng Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Đến năm 2025, ngành sẽ phấn đấu đạt mục tiêu, chỉ tiêu của giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó có 4 chỉ tiêu tổng hợp sẽ hoàn thành, hoàn thành vượt mức; 23 chỉ tiêu đạt và vượt; 3 chỉ tiêu khó đạt so với mục tiêu kế hoạch 5 năm. Các chương trình, đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai, tạo động lực thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá: Nông nghiệp là lĩnh vực đa ngành, đa lĩnh vực, khối lượng công việc nhiều nhưng kết quả thực hiện nhiệm vụ đạt được trong 3 năm qua rất đáng ghi nhận, đặc biệt nhìn từ những khó khăn của điều kiện tự nhiên của tỉnh cũng như bối cảnh khó khăn sau 3 năm tác động của dịch Covid-19, sau đó là suy thoái kinh tế toàn cầu. Ngành NN&PTNT đã khẳng định được vai trò là bệ đỡ của nền kinh tế.

Người đứng đầu UBND tỉnh nhấn mạnh: Ngành Nông nghiệp đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong tham mưu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm. Để đạt được kết quả đó là nhờ tập thể lãnh đạo, cấp ủy, cán bộ, công - viên chức, người lao động có tinh thần đoàn kết, thống nhất cao để thực hiện nhiệm vụ chung.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu kết luận buổi làm việc.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu kết luận buổi làm việc.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, hiện nay ngành Nông nghiệp vẫn chưa xây dựng được những sản phẩm hàng hóa nông nghiệp có thương hiệu. Thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp còn rất hạn chế. Quy mô sản xuất nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ, phân tán. Các lĩnh vực mới trong hoạt động nông nghiệp như nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn chưa được triển khai rộng rãi. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nhỏ lẻ, yếu về năng lực sản xuất, công nghệ, nguồn lực nên không thúc đầy được kinh tế nông nghiệp. Công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản chậm; đầu tư quy hoạch vùng nguyên liệu chưa đáp ứng. Nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác quản lý nhà nước vẫn còn nhiều tồn tại…

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND Nguyễn Đức Trung đề nghị ngành Nông nghiệp bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Đảng, Kế hoạch 5 năm và hàng năm, đặc biệt là Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị để thực hiện các nhiệm vụ. Rà soát để tập trung thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu ở mức cao nhất; Đẩy mạnh việc hoàn thiện chiến lược các sản phẩm, nhóm sản phẩm chủ lực của ngành; Chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây có giá trị thấp sang cây có giá trị cao để phù hợp với môi trường sinh thái và nhu cầu người tiêu dùng; Đẩy nhanh tiến độ Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung bộ; Nâng cao năng lực sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; Tăng cường tham gia các liên kết, chuỗi liên kết; Nâng cao hiệu quả phát triển thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực.

Bên cạnh đó, ngành tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp; Tiếp tục chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới gắn với Chương trình phát triển sản phẩm OCOP; Nghiên cứu các cơ chế xây dựng NTM đối với xã miền núi và phải gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị ngành nông nghiệp tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư hạ tầng nông nghiệp; Thực hiện có hiệu quả cao nhất nguồn vốn đầu tư công; Phối hợp với các ngành để thực hiện 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia; Tập trung hoàn thành một số dự án còn dở dang; Tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, phối hợp với các cơ quan TW trong thu hút nguồn lực để khắc phục hậu quả của thiên tai; Quan tâm để từng bước giải quyết và hoàn thành các dự án nước sạch nông thôn; Tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ bảo vệ an toàn tối đa tính mạng và tài sản của nhân dân; Thực hiện tốt công tác truyền thông chính sách, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ngành Nông nghiệp cần quan tâm đến công tác sắp xếp bộ máy, đào tạo, thu hút nhân lực liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp; Tiếp tục nâng cao chất lượng trong công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính; Chấn chính kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Thành Vinh phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Thành Vinh phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã trả lời, giải quyết một số kiến nghị của Sở NN&PTNT./.

Thái Dương - Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện