Thảo luận tổ 1: Kiến nghị nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

14:15, 10/07/2024
Tiếp tục chương trình Kỳ họp 21 HĐND khóa XVIII, sáng 10/7, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành thảo luận tại tổ. Tại tổ 1 gồm các đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại các đơn vị bầu cử: Thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc, huyện Đô Lương. Đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Chủ tịch UBND huyện Đô Lương, đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử huyện Đô Lương điều hành phiên thảo luận tổ 1.

Tham dự phiên thảo luận tổ có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, huyện, thành, thị.

Quang cảnh phiên thảo luận Tổ 1.

Thảo luận tại tổ số 1, các đại biểu tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; các báo cáo và các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp cùng nhiều vấn đề được cử tri quan tâm như: lĩnh vực nông nghiệp nông thôn; công tác cải cách hành chính (CCHC); Tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ; Thiếu các trường công lập, nhất là trường THPT công lập tại địa bàn thành phố Vinh; Thiếu nguồn nhân lực ngành y tế; chất lượng nguồn nhân lực phục vụ ngành du lịch còn yếu...

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý tham dự phiên thảo luận tại tổ 1.

Góp ý vào Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, các đại biểu cho rằng báo cáo đã đánh giá sát, đúng, đầy đủ và toàn diện các lĩnh vực. Trong đó, khẳng định: Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực và toàn diện. Những kết quả đạt được khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đặc biệt là các quyết sách đúng đắn của HĐND tỉnh được thông qua tại các kỳ họp đã hỗ trợ kịp thời, quan trọng, tạo động lực rất lớn cho sự phát triển của tỉnh.

Đại biểu Nguyễn Công Văn – đơn vị bầu cử huyện Nghi Lộc  nêu ý kiến.

Theo đại biểu Nguyễn Công Văn – đơn vị bầu cử huyện Nghi Lộc cho biết, qua tiếp xúc, cử tri đánh giá cao 2 nội dung. Đó là, các cấp chính quyền đã lãnh đạo thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng NTM đã trở thành cao trào, nhiều xã đã về địch NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là cuộc vận động xây dựng nhà ở cho người hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở.

 Đại biểu Nguyễn Duy Cần – đơn vị bầu cử thành phố Vinh phát biểu.

Đại biểu Nguyễn Công Văn cũng đề nghị cần có giải pháp cụ thể để đạt được chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đã đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Tiến hành rà soát lại các dự án hoạt động không hiệu quả, chậm triển khai để tránh gây lãng phí tài nguyên. Cần phải đặc biệt coi trọng đạo đức công vụ, sự liêm chính của bộ máy công quyền các cấp…  Bày tỏ băn khoăn khi tốc độ tăng trưởng GRDP chưa đạt kịch bản 6 tháng đề ra (6,76%/KB 8,4-9,4%), tốc độ phục hồi KTXH còn chậm so với chỉ tiêu đại hội Đảng đã đề ra, đại biểu Nguyễn Công Văn kiến nghị HĐND tỉnh rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu trên. 

Các đại biểu tham dự.

Thay mặt cử tri huyện Nghi Lộc, đại biểu này còn kiến nghị thêm một số vấn đề liên quan đến môi trường khi Nghi Lộc là địa phương trọng điểm công nghiệp của tỉnh.​​​​: “Đề nghị UBND tỉnh, Ban Quản ký Khu kinh tế Đông Nam cần phải xây dựng gấp rút kênh mương tại khu công nghiệp WHA; hoàn thiện hệ thống giao thông vào UBND xã Nghi Hưng. Đối với khu Liên hiệp xử lý chất rải thải răn tại xã Nghi Yên đã gây ô nhiễm môi trường rất lớn, khi mưa lớn đã gây bức tử cho kênh Nhà Lê; đề nghị Công ty môi trường đô thị, các cơ quan chuyên môn cần có biện pháp căn cơ lâu dài. Đề nghị sớm đầu tư nâng cấp hồ Khe Thị (xã Nghi Công Bắc) đã được xây dựng 50 năm, xuống cấp nghiêm trọng gây bức xúc trong nhân dân…

Các đại biểu tham dự.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn kiến nghị một số nội dung mà cử tri quan tâm như: Tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ đã xảy ra nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục được; Tình trạng thiếu các trường công lập, đặc biệt là các trường THPT công lập tại thành phố Vinh; Vướng mắc liên quan đến chi trả lương đối với hợp đồng lao động tại đơn vị sự nghiệp công lập; Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế sớm tham mưu chính sách, cơ chế thu hút, đãi ngộ y, bác sỹ, kỹ thuật viên y tế giỏi để phục vụ y tế tỉnh nhà; Tổ chức rà soát lại các cơ chế, chính sách đã được ban hành những không hiệu quả hoặc không được triển khai để kịp thời tham mưu ban hành chính sách mới hoặc bổ sung thêm cơ chế để triển khai thực hiện; Công tác cải cách hành chính; Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia…

Đại biểu Trần Đình Toàn – đơn vị bầu cử huyện Đô Lương nêu ý kiến.

Đại biểu Trần Đình Toàn – Đại biểu Đô Lương, cho biết, cử tri bày tỏ vui mừng khi Nghệ An được Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh; vì vậy đề nghị UBND tỉnh sớm xây dựng kế hoạch, chính sách cụ thể để cụ thể hóa các cơ chế, chính sách vừa được Quốc hội thông qua.

Theo đại biểu Toàn, chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người rất khó đạt nhất là vùng nông thôn, vùng dân tộc và miền núi, vì vậy đề nghị bổ sung thêm 1 số giải pháp để tăng thu nhập bình quân đầu người tại khu vực này. Hiện nay Nghệ An đang thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình giảm nghèo bền vững và Chương trình xây dựng NTM) với tổng nguồn lực lớn tại địa bàn nông thôn, miền núi, vùng cao. Trong thời gian tới, nên tăng tỷ lệ nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp. Bên cạnh đó, đề nghị Sở NN&PTNT tham mưu thêm các cơ chế, chính sách để phát triển các cánh đồng lúa để bán tín chỉ cacbon; chính sách phát triển các HTX…

Các đại biểu tham dự.

Các đại biểu, cho rằng trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính có chuyển biến nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; thời gian phối hợp xử lý thủ tục, hồ sơ các dự án đầu tư của một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chậm. Kết quả xếp hạng chỉ số PAPI, PCI giảm mạnh so với năm trước, 1 số lĩnh vực còn gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. cần nghiêm túc đánh giá lại.

Ônng Trần Phan Long - đơn vị bầu cử thị xã Cửa Lò nêu ý kiến.

Theo ông Trần Phan Long, đại biểu thị xã Cửa Lò, phần hạn chế, tồn tại của Báo cáo KTXH 6 tháng đầu năm có nhiều nội dung cần đánh giá, làm rõ thêm nguyên chủ quan, để khắc phục. Đó là tình trạng nợ thuế mức cao, giải ngân đầu tư công còn chậm, chương trình mục tiêu quốc gia đồng bào dân tộc, và chương trình giảm nghèo bền vững giải ngân chưa đạt hiệu quả cao. Cùng với đó là các vấn đề về tái lấn chiếm an toàn giao thông, xe quá khổ, quá tải…Để ngành Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đại biểu Trần Phan Long đề nghị tập trung quan tâm đầu tư hạ tầng du lịch như hạ tầng giao thông, hệ thống lưu trú, nhà hàng. Đề nghị tỉnh rà soát các dự án chậm tiến độ, không triển khai trên địa bàn thị xã Cửa Lò để thu hút các nhà đầu tư mới. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của nhu khách… Bên cạnh đó cần có giải pháp để tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp chất lượng cao; phát triển kinh tế biển gắn bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đại biểu Long cũng đã kiến nghị UBND tỉnh đối với một số dự án cụ thể đang triển khai trên địa bàn thị xã Cửa Lò…

Giám đốc Sở NN&PTNT Phùng Thành Vinh trả lời các nội dung liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.  

Tại phiên thảo luận tổ, Giám đốc Sở NN&PTNT đã chia sẻ về những khó khăn trong việc nâng cấp các hồ chứa. Đối với hồ Khe Thị đã sữa chữa được cống và đập tràn, đã hết nguồn vốn bố trí. Thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục thu hút các nguồn vốn để thực hiện hoàn thành nâng cấp hồ Khe Thị. Sắp tới ngành sẽ tham mưu để ban hành các cơ chế chính sách để tăng tỷ lệ đầu tư vào sản xuất nhất lại tại khu vực miền núi.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo làm rõ vấn đề thừa, thiếu giáo viên cục bộ.

Liên quan đến vấn đề thừa, thiếu giáo viên cục bộ, theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo là do các nguyên nhân: Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018; nguyên nhân gia tăng dân số; việc thừa thiếu giáo viên cục bộ đã xảy ra từ lâu…Thời gian ngành Giáo dục và Đào tạo đã được bổ sung gần 5000 giáo viên nhưng chủ yếu là giáo viên mầm non. Ngành tiếp tục đề xuất để tăng thêm biên chế; thực hiện dồn dịch các điểm trường nhỏ lẻ; tổ chức bồi dưỡng giáo viên để thực hiện việc dạy nhiều môn.

Đối với việc cơ sở vật chất tại vùng miền núi, dân tộc còn khó khăn, thời gian tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để xây dựng các trường tại khu vực miền núi. Hiện nay ngành đang tham mưu xây dựng Nghị quyết để đầu tư các trường bán trú dân tộc miền núi. Bên cạnh đó, thời gian qua các địa phương cũng đã rất quan tâm để xây dựng cơ sở vật chất tại các trường…

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng giải đáp băn khoăn của cử tri về công tác CCHC.

Giải đáp băn khoăn của các cử tri về công tác CCHC, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng cho biết, trong thời gian qua, công tác CCHC được các cấp các ngành chỉ đạo rất quyết liệt, thể hiện sự quyết tâm chính trị rât lớn của tỉnh, đã thành Ban Chỉ đạo CCHC từ tỉnh đến cơ sở. Với phương châm lãnh đạo, chỉ đạo công tác CCHC trong năm 2024 là “Chọn việc trọng tâm - Hành động quyết liệt”, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã lựa chọn 7 đơn vị để tập trung chỉ đạo điểm; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch, đề ra 8 mục tiêu, 41 nhiệm vụ, 6 nhóm giải pháp triển khai thực hiện. Kết quả một số chỉ số xếp hạng có chuyển biến, như: Chỉ số CCHC (Par-Index) xếp thứ 15, tăng 1 bậc; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) xếp thứ 12, tăng 2 bậc. Trên tinh thần lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Giám đốc Sở Nội vụ mong muốn sự vào cuộc của các cấp các ngành, cùng chia sẻ và đồng hành với ngành trong thực hiện nhiệm vụ.

Giám  đốc Sở Y tế Nguyễn Thị Hồng Hoa àm rõ những nội dung liên quan đến việc điều chỉnh các dự án đầu tư.

Tại phiên thảo luận tổ, lãnh đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở y tế, Sở GD&ĐT cũng đã có trao đổi về những vấn đề cử tri và đại biểu quan tâm.

Tổ trưởng đại biểu Hoàng Văn Hiệp cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến tại thảo luận tổ để trình Kỳ họp HĐND tỉnh.

Kết luận phiên thảo luận, đồng chí Hoàng Văn Hiệp ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến góp ý trách nhiệm, trí tuệ của các đại biểu. Các ý kiến sẽ được HĐND tỉnh tổng hợp báo cáo tại phiên thảo luận tại hội trường vào chiều nay (10/7).

Hiến Chương - Hữu Hoàng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện