Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải

08:07, 30/07/2019
Thủ tướng ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 933/QĐ-TTg về việc thi hành kỷ luật đối với ông Huỳnh Quang Hải - Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính.
Ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Cụ thể, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Quang Hải - Thứ trưởng Bộ Tài chính do có vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật tại Quyết định số 1190-QĐ/UBKTTW ngày 6/6/2019.

Trước đó, tại Kỳ họp 36, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận việc thi hành kỷ luật đối với ông Huỳnh Quang Hải.

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ, ông Huỳnh Quang Hải đã chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Bộ Tài chính.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Huỳnh Quang Hải.

Theo VOV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm