Báo chí và Cuộc sống

Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên trù bị

12:37, 30/12/2021
Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 3 ngày, từ 29 -31/12/2021. Sáng nay, 30/12, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đã tiến hành ngày làm việc thứ hai.
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội.

Tham dự Đại hội có 553 đại biểu đại diện cho 27.448 hội viên, sinh hoạt trong 288 đơn vị cấp Hội, 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 20 Liên Chi hội, 205 Chi hội trực thuộc Trung ương Hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Đại hội lần thứ XI có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Hội Nhà báo Việt Nam; đánh giá, tổng kết các hoạt động báo chí và hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ năm qua; đánh giá việc thực hiện những chủ trương, nhiệm vụ về công tác báo chí nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; xác định phương hướng, nhiệm vụ quan trọng cho nhiệm kỳ XI; thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; Thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung); bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Đồng chí Lê Quốc Minh - Uỷ viên BCH Trung ương trình bày diễn văn khai mạc.

Với phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam sẽ định hướng cho các cấp Hội Nhà báo Việt Nam và đội ngũ những người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, chung sức đồng lòng, ra sức phấn đấu xây dựng nền báo chí giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại, vì lợi ích của đất nước và nhân dân, vì Tổ quốc Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Tại phiên làm việc buổi sáng, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại đại biểu. Đại hội cũng đã thông qua chương trình và quy chế làm việc, quy chế bầu cử Ban Chấp hành Đại hội. Bên cạnh đó, trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp các dự thảo văn kiện Đại hội: Báo cáo Chính trị, báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ.

Các đại biểu đoàn Nghệ An dự Đại hội.

Tại phiên họp trù bị, 17 tổ đại biểu đã tiến hành thảo luận, giới thiệu, bổ sung nhân sự tham gia Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo cơ cấu, nhiệm kỳ 2020-2025 Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI cơ cấu 57 Ủy viên BCH. Tại phiên thảo luận của Tổ 4, đồng chí Trần Minh Ngọc - Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An được giới thiệu để Đại hội bầu tham gia Ban Chấp hành khóa mới.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An phát biểu tại phiên thảo luận tại tổ.

 Chiều nay, Đại hội tiến hành báo cáo Đề án và phương án nhân sự Ban Chấp hành khóa XI; Thảo luận thông qua số lượng, cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành; Ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành; Công bố kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra khóa XI; Thông qua Báo cáo Chính trị và Điều lệ Hội khóa XI. 

Quang cảnh phiên làm việc sáng 30/12.

Tiếp đó, Ban Chấp hành sẽ họp phiên thứ nhất, bầu Ban  Thường vụ và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội, Trưởng ban Kiểm tra khóa XI.

Đào Tuấn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện