Đời sống - Xã hội

Trao thưởng cuộc thi “Mô hình tiêu biểu trong xây dựng NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh năm 2021”

15:39, 01/07/2022
Qua cuộc thi đã phát hiện, tôn vinh những mô hình tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh; tạo động lực thúc đẩy phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực trong phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; góp phần sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành công huyện NTM kiểu mẫu.

Sáng 1/7, UBND huyện Nam Đàn tổ chức Hội nghị tổng kết và trao thưởng cuộc thi “Mô hình tiêu biểu trong xây dựng NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh năm 2021”.

Toàn cảnh
Toàn cảnh hội nghị.

Trên cơ sở bám sát nội dung kế hoạch Cuộc thi “Mô hình tiêu biểu trong xây dựng NTM kiểu mẫu và đô thị văn minh năm 2021” do UBND huyện Nam Đàn phát động, 19/19 xã, thị trấn trong toàn huyện đã tích cực vào cuộc, triển khai xuống tất cả các xóm, khối, cơ quan, trường học và toàn thể nhân dân. Tuy quá trình triển khai thực hiện ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid-19, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, cuộc thi đã tạo sức lan toả rộng khắp, thổi thêm luồng sinh khí mới trong phong trào xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn toàn huyện.

Qua cuộc thi đã phát hiện, tôn vinh những mô hình tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh; tạo động lực thúc đẩy phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực trong phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; góp phần sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành công huyện NTM kiểu mẫu.

 
Trao thưởng các đơn vị đạt giải.

UBND huyện Nam Đàn đã công bố Quyết định khen thưởng và  trao thưởng cho các mô hình đạt giải trong Cuộc thi với tổng giá trị tiền thưởng hơn 260 triệu đồng. Ở nội dung xóm, khối, khu dân cư "Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp", BTC đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải khuyến khích; Mỗi nội dung Tuyến đường "Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp", Cơ quan "Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp", Trường học "Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn – Thân thiện", BTC đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải khuyến khích.

Kim Dung

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện