Đời sống - Xã hội

Các nhà máy thuỷ điện ở Nghệ An tăng lưu lượng xả lũ

09:32, 29/09/2022
Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4, lưu lượng nước đổ về các hồ đang có xu hướng tăng nhanh. Để đảm bảo công tác vận hành hồ chức nước, Nhà máy Thuỷ điện Chi Khê (Con Cuông) và Công ty CP Thuỷ điện Nậm Mô, Nậm Nơn (Tương Dương) thông báo xả hồ chứa nước và tăng lưu lượng xả.

Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mô, Nậm Nơn dự kiến xả nước hồ chứa thủy điện Bản Ang (xã Xá Lượng, huyện Tương Dương) từ 11 giờ 30 phút, ngày 29/9. Tổng lưu lượng xả dự kiến khoảng 200m3/s đến 500m3/s (bao gồm xả qua các cửa van đập tràn và tổ máy phát điện). Thời gian dự kiến kết thúc xả nước qua đập tràn khi lưu lượng nước về hồ giảm về dưới mức 189,6 m3/s.

Nhà máy thủy điện Chi Khê dự kiến vận hành xả lũ qua các tổ máy phát điện và các cửa van đập tràn với lưu lượng xả tương đương với lưu lượng đến hồ để duy trì mực nước ở cao trình mực nước dâng bình thường 38,00m. Thời gian xả qua đập tràn từ 9 giờ 00 phút, ngày 29/9. Tổng lưu lượng xả khoảng 520 m3/s đến 1600 m3/s (bao gồm qua đập tràn và phát điện qua các tổ máy) và có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ. Thời gian kết thúc xả nước qua đập tràn khi lưu lượng nước về hồ giảm xuống dưới 520 m3/s.

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS tỉnh thông báo cho: UBND các huyện Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên và thành phố Vinh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Cục Quản lý đường bộ 2 được biết để thông báo cho chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đang thi công ở ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy và toàn thể nhân dân trên địa bàn thuộc hạ du nhà máy thủy điện biết để triển khai các công việc cần thiết, đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.
 

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện