Đời sống - Xã hội

Tỉnh đoàn và Hội Cựu chiến binh tỉnh ký kết chương trình hoạt động

20:55, 05/09/2023
Chiều 5/9, Tỉnh đoàn và Hội CCB tỉnh ký kết chương trình hoạt động giai đoạn 2023 - 2028 về “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 
Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.

Theo đó, giai đoạn 2023 - 2028, hai đơn vị sẽ tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Phối hợp chỉ đạo triển khai đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cựu chiến binh, đoàn viên, thanh thiếu nhi; Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống yêu nước và ý thức cảnh giác cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; Phối hợp quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, kịp thời nắm bắt thông tin, định hướng dư luận, góp phần ổn định tình hình ở cơ sở; Định hướng lối sống, hình thành nếp sống văn hóa cho thanh niên; Đồng hành với thanh niên trong triển khai phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”...

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương phát biểu tại buổi lễ.
Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương phát biểu tại buổi lễ.

Để triển khai thực hiện hiệu qủa chương trình hoạt động ký kết, hai cơ quan Tỉnh đoàn và Hội CCB tỉnh sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình và thông tin trao đổi giữa hai cơ quan về kết quả triển khai Chương trình phối hợp của tổ chức mình; Tiến hành sơ kết đánh giá kết quả phối hợp hoạt động, rút kinh nghiệm, điều chỉnh hoạt động phối hợp cụ thể của từng năm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị.

a
Tỉnh đoàn và Hội Cựu chiến binh tỉnh ký kết chương trình hoạt động

 

Trần Lịch - Hồng Phong

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện