Đời sống - Xã hội

Khảo sát chất lượng nguồn nhân lực và trẻ em có bố mẹ đi làm ăn xa tại Tương Dương

12:52, 01/12/2023

Ngày 1/12 đoàn công tác Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát về hiệu quả công tác quản lý nhà nước, chất lượng nguồn nhân lực và tác động ảnh hưởng đến trẻ em khi cha mẹ đi làm ăn xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Tương Dương. 

Đại diện lãnh đạo huyện Tương Dương báo cáo tại cuộc khảo sát.

Hiện nay, huyện Tương Dương có tổng số cán bộ, công chức, viên chức là trên 1 phẩy 8 nghìn người; tổng số lao động trên địa bàn huyện năm 2023 là hơn 64 nghìn lao động. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số luôn được cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm và tạo điều kiện. Số trẻ em có bố mẹ đi làm ăn xa trên toàn huyện hiện có 3.767 trường hợp. Việc bố, mẹ đi làm ăn xa, gửi con cho ông bà, người thân đã có những tác động, ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ em kể cả thể chất lẫn tinh thần. 

 Khảo sát thực tế tại bản Phòng, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương.

Trước đó đoàn công tác đã tiến hành khảo sát tại thị trấn Thạch Giám, nắm bắt số lượng cán bộ, công chức, viên chức cấp xã và tình hình công tác của các đơn vị. Nguồn cán bộ, công chức của thị trấn hiện có 21 người, phần lớn được đào tạo cơ bản, đội ngũ cán bộ bán chuyên trách thường kiêm nhiệm. Thị trấn Thạch Giám hiện có 352 trẻ em có bố, mẹ đi làm ăn xa, phải ở với ông bà, người thân. 

 Toàn cảnh buổi làm việc

Đoàn công tác đã đề nghị lãnh đạo địa phương nâng cao trách nhiệm, thực hiện phân công quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả, phát huy sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, quan tâm hơn nữa đối với những trẻ em có bố, mẹ đi làm ăn xa…
 

Đình Tỷ

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện