Giáo dục

Đề thi, gợi ý đáp án môn Giáo dục Công dân tốt nghiệp THPT 2021

14:03, 08/07/2021
Cập nhật đề thi và gợi ý đáp án đề môn Giáo dục Công dân, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Gợi ý đáp án môn Giáo dục Công dân do hai giáo viên trường THPT Einstein (Hà Nội) là cô Nguyễn Thị Thu Huyền và Nguyễn Thị Vân, phụ trách.

 
 
 
 

Mã đề 310:

 

Mã đề 301:

 

Mã đề 306:

 

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện