Giáo dục

Khu vực chấm thi tốt nghiệp THPT được bảo vệ nghiêm ngặt như thế nào?

07:49, 06/07/2022
Khu vực chấm thi phải bảo đảm an ninh, có đủ phương tiện PCCC, có công an bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày
 

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện