Hoạt động NTV

Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giữa NTV và Sở Văn hóa – Thể thao

12:36, 10/03/2021
Sáng 10/3, Sở Văn hóa-Thể thao và Đài PT- TH Nghệ An tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền các hoạt động văn hóa, gia đình và thể thao giai đoạn 2021 – 2025.

Đại diện lãnh đạo 2 đơn vị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giữa NTV và Sở Văn hóa – Thể thao.

Theo nội dung ký kết, hai đơn vị sẽ tập trung tuyên truyền các chương trình về dân ca ví giặm nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân ca ví giặm trong đời sống đương đại; Xây dựng các phóng sự tuyên truyền, quảng bá về các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, các bảo tàng, các di sản văn hóa phi vật thể, các lễ hội; Tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, xây dựng chuyên đề về văn hóa, gia đình và thể thao... Trên cơ sở đó, hai đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể hàng tháng, hàng quý trên sóng PT – TH Nghệ An  và các hạ tầng mạng để triển khai thực hiện có hiệu quả./.

 

Thanh Nhàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện