Infographic

Rèn luyện đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

09:26, 19/05/2024
Chủ tịch Hồ Chí Minh coi việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trong rất nhiều bài nói, bài viết, Người đã chỉ ra những tiêu chuẩn của người đảng viên và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên coi rèn luyện đạo đức cách mạng là nhu cầu nội tại, thường xuyên và liên tục: “…Phải luôn luôn ra sức phấn đấu, ra sức làm việc, cố gắng học tập để nâng cao trình độ..., xứng đáng một người cán bộ, một người đảng viên". Những lời dạy của Bác cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị nhân văn và tính thời sự, có ý nghĩa thiết thực đối với mỗi cán bộ, đảng viên. 

 

 

Theo Báo Tin tức
  rèn luyện đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng đảng viên

Xem thêm bình luận

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện

Cùng chuyên mục

Xem theo ngày