Kinh tế

Hội thảo khoa học phát huy vốn xã hội nhằm phát triển kinh tế miền Tây Nghệ An

20:07, 30/06/2022
Chiều 30/6, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Sở KH-CN tổ chức hội thảo khoa học “Thực trạng và các giải pháp phát huy vốn xã hội nhằm phát triển kinh tế người dân ở miền Tây tỉnh Nghệ An”. 
Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Đây là đề tài khoa học cấp bộ, do Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An thực hiện. Hội thảo đã nghe các tác giả, nhóm tác giả trình bày 15 tham luận xung quanh việc phát huy các vốn xã hội – là những giá trị vô hình như quan hệ xã hội, sự đoàn kết, truyền thống văn hoá, phong tục tập quán, các quy tắc, chuẩn mực, luật tục… và cả những yếu tố mới được hình thành, du nhập qua quá trình phát triển của đời sống.  Trong đó khẳng định, phát huy vốn xã hội, nhất là niềm tin vào hệ thống chính trị thông qua việc tăng cường thực hiện nhiều chính sách làm cho đời sống người dân, đồng bào các dân tộc được cải thiện và nâng cao./.

 

Thái Dương – Thành Trung

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện