Kinh tế

GDP quý I-2023 tăng 3,32%

09:58, 29/03/2023
Tổng cục Thống kê sáng 29-3 cho biết, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I-2023 ước tính tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước.
GDP quý I-2023 tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm 2020
GDP quý I-2023 tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm 2020

Với mức tăng trưởng này, GDP quý I năm nay chỉ cao hơn mức 3,21% của quý I-2020, tính trong giai đoạn 2011-2023.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,52%, đóng góp 8,85% vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 0,4%, làm giảm 4,76%; khu vực dịch vụ tăng 6,79%, đóng góp 95,91%.

Về cơ cấu nền kinh tế quý I-2023, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,66%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 35,47%; khu vực dịch vụ chiếm 43,65%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,22% (Cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm 2022 là 11,57%; 37,08%; 42,06%; 9,29%).

Về sử dụng GDP quý I-2023, tiêu dùng cuối cùng tăng 3,01% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 46,11% vào tốc độ tăng chung; tích lũy tài sản tăng 0,02%, đóng góp 0,14%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm 8,33%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm 10,52%, chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đóng góp 53,75%.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực Trung ương (GRDP) quý I năm 2023 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 58 địa phương và giảm ở 5 địa phương trên cả nước.

Cơ quan thống kê cũng cho biết, trong quý I, giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp ước tính giảm 0,82% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 0,37%, làm giảm 0,1 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế. Chỉ số IIP ước tính giảm 2,2% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 tăng 6,8%).

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo quý I-2023 giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2022 (cùng kỳ năm 2022 tăng 6,6%); Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tính tại thời điểm 31-3-2023 tăng 19,8% so với cùng thời điểm năm trước (cùng thời điểm năm trước tăng 17,7%).

Tỷ lệ tồn kho toàn ngành chế biến, chế tạo bình quân quý I-2023 là 81,1% (bình quân quý I-2022 là 79,9%).

Cùng với đó, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1-32023 tăng 0,8% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 2,2% so với cùng thời điểm năm trước.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện