Kinh tế

Nghệ An thu ngân sách hơn 3.000 tỷ đồng

19:41, 24/02/2024
Đây là kết quả thu ngân sách của tỉnh Nghệ An tháng 1/2024, trong đó, không tính tiền sử dụng đất, số thu nội địa đạt 1.555 tỷ đồng, bằng 113% so với cùng kỳ năm 2023...
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh này tháng 1/2024 đạt 3.004 tỷ đồng, bằng 166% so với cùng kỳ, bằng 21% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An giao. Trong đó, không tính tiền sử dụng đất, số thu nội địa trong tháng 1/2024 đạt 1.555 tỷ đồng, bằng 113% so với cùng kỳ.

So với cùng kỳ tháng 1/2023, có 12 khoản thu của tỉnh này đạt cao hơn gồm: Hoa lợi công sản (857%), đáng chú ý tiền sử dụng đất (338%), doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (213%), thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (191%), thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (186%), xổ số (168%), thu khác (128%), công thương nghiệp-dịch vụ-ngoài quốc doanh (124%), doanh nghiệp nhà nước Trung ương (120%), thuế thu nhập cá nhân (109%); Thu phí, lệ phí (105%),  doanh nghiệp nhà nước địa phương (103%)

Ngoài ra, có 4 khoản thu của tỉnh này đạt thấp hơn gồm: Thuế bảo vệ môi trường (96%), lệ phí trước bạ (88%), thu cổ tức (66%), tiền thuê đất, thuê mặt nước (37%).

Năm 2024, tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2024 là gần 16.000 tỷ đồng, trong đó, thu từ nội địa là 14.532 tỷ đồng và thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 1.300 tỷ đồng, thu viện trợ 21,515 tỷ đồng, thu từ nguồn huy động, tài trợ quy hoạch là 50 tỷ đồng.

Để thực hiện mục tiêu trên, UBND tỉnh Nghệ An vừa có chỉ thị yêu cầu Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách; kiểm soát để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định.

Cục Thuế tỉnh Nghệ An chủ động xây dựng kế hoạch và đề ra tiến độ cụ thể để thu hồi nợ thuế, xử lý nợ đọng thuế. Cùng với đó, phối hợp tốt với Kho bạc Nhà nước, các tổ chức tín dụng trong việc cung cấp, trao đổi thông tin để thực hiện biện pháp xử lý nợ thuế theo đúng quy định pháp luật.

Cục Thuế tỉnh Nghệ An quản lý có hiệu quả các nguồn thu mới phát sinh trong điều kiện phát triển kinh tế số, giao dịch điện tử xuyên biên giới; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thuế, chống chuyển giá, trốn thuế, gian lận thuế, kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế.

UBND tỉnh Nghệ An giao Cục Thuế tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và UBND các huyện, thành phố, thị xã đôn đốc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất các dự án kinh doanh bất động sản đã được giao đất, xác định giá đất nhằm thu đầy đủ, kịp thời số tiền phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Đồng thời, các địa phương tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án để đề nghị thu hồi đất đối với các dự án triển khai chậm, không thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật… Thường xuyên đôn đốc các khoản tiền thuế và tiền thuê đất đã được gia hạn trong năm 2023 theo quy định.

Theo VnEconomy

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện