Kinh tế

Đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu rừng trồng thâm canh chất lượng cao

18:31, 27/03/2024
Trong 2 năm (2021-2023) toàn tỉnh đã trồng rừng tập trung được trên 62.700ha rừng. Đây là kết quả đáng ghi nhận được ngành Nông nghiệp báo cáo tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu rừng trồng thâm canh chất lượng cao gắn với cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững và công nghiệp chế biến lâm sản giai đoạn 2021 – 2025; tổng kết công tác lâm nghiệp năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 diễn ra chiều nay (27/3). 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tốc độ tăng trường giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt bình quân 7,86%; Kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản ngoài gỗ đạt 821,25 triệu USD... Khai thác gỗ rừng trồng trên 4,9 triệu m3.

Giám đốc Sở NN&PTNT Phùng Thành Vinh phát biểu tại hội nghị.
Giám đốc Sở NN&PTNT Phùng Thành Vinh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2023, lĩnh vực lâm nghiệp đã cơ bản hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, độ che phủ rừng đạt trên 58,3%; tổ chức thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững, giao rừng gắn với giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp hộ gia đình và cộng đồng; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR, thực thi pháp luật về Lâm nghiệp. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu ngành Nông nghiệp và các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, triển khai thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp; Rà soát đồng bộ số liệu về rừng và đất lâm nghiệp giữa ngành Nông nghiệp và ngành Tài nguyên; Tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ để đẩy mạnh công tác phát triển vùng nguyên liệu rừng trồng thâm canh chất lượng cao gắn với cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững và công nghiệp chế biến lâm sản; Chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện phương án bảo vệ rừng, PCCCR tại các địa phương và chủ rừng, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm.

Thúy Vinh - Duy Khánh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện