Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tạp chí kinh tế cuối tuần: Nghệ An phát triển hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh
07:30, 27/05/2024
Trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045, Nghệ An sẽ tập trung nguồn lực phát triển các hành lang kinh tế, trong đó có hành lang Kinh tế đường Hồ Chí Minh, nhằm hình thành bộ khung phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh, phát huy vai trò đầu tàu phát triển kinh tế năng động, có tốc độ tăng trưởng cao. Hiện nay, kinh tế khu vực nay đang phát triển thế nào? Có những khó khăn, vướng mắc gì? Cần những giải pháp chiến lược ra sao? Tạp chí Kinh tế cuối tuần: Nghệ An phát triển hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh.