Mới nhất

Sư đoàn 324 tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid- 19

17:28, 01/04/2020
Ngày 1/4, Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn 324 tổ thức hội nghị thông qua Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống Covid- 19 trong toàn Sư đoàn.

Với đặc điểm thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ trong điều kiện quân số đông, phân tán, địa bàn đóng quân rộng, xen kẽ với khu dân cư, một bộ phận cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tiếp xúc với người dân, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm và bùng phát dịch bệnh cao, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn đã chỉ thị: cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, các kế hoạch, quy định, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, địa phương về phòng, chống dịch COVID-19.

 
 Toàn cảnh hội nghị.

Cùng với nhiệm vụ phòng, chống dịch, các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; Các đảng ủy cơ sở, tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, đúng nội dung, nguyên tắc; Gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối.tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về tính chất nguy hiểm và tác hại, ảnh hưởng của dịch COVID-19, phát huy tốt vai trò là lực lượng quan trọng, xung kích, đi đầu trong cuộc đấu tranh phòng, chống dịch bệnh.

 
 Đội ngũ quân y kiểm tra thân nhiệt cán bộ trước khi vào công tác đơn vị.

Trước mắt, đình chỉ phép, tranh thủ đối với tất cả sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, trừ trường hợp đặc biệt phải được sự nhất trí của chỉ huy Sư đoàn; lực lượng đi phép đặc biệt, khi hếtphép lên đơn vị phải thực hiện tốt việc khai báo y tế, tổ chức cách ly y tế 14 ngày tai khu cách ly của đơn vị; đối với cơ quan sự đoàn cách ly tại bệnh xá Sư đoàn 14 ngày theo quy định.

 
 Kiểm tra khoảng cách bố trí bàn ăn  tại Tiểu đoàn 4,  Trung đoàn 335.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cơ quan, ban, ngành ở địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chung sức cùng hệ thống chính trị phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ”; sẵn sàng tăng cường lực lượng của đơn vị tham gia phòng, chống dịch khi được huy động..

Hữu Tân

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện