Những điều cần biết về chatbot ChatGPT

17:37, 05/02/2023
Đến cuối tháng 1/2023, người dùng ChatGPT đã lên tới 100 triệu người. Tuy nhiên, công cụ này cũng đặt ra nhiều vấn đề về nguy cơ thông tin sai lệch và gian lận về học vấn.
 

 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện