Quốc phòng

Khai mạc huấn luyện lực lượng Dân quân năm thứ nhất 2020 huyện Nghĩa Đàn

16:25, 05/03/2020
Sáng 5/3, Ban CHQS huyện Nghĩa Đàn tổ chức khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân năm thứ nhất 2020 cụm số 1. 

Tham gia huấn luyện dân quân tự vệ cụm 1 có 82 chiến sỹ đến từ 5 xã: Nghĩa An, Nghĩa Khánh, Nghĩa Đức, Nghĩa Long và Nghĩa Lộc.

 
 Các đại biểu dự khai mạc.

Trong thời gian 15 ngày, các đồng chí dân quân năm thứ nhất sẽ được học tập các nội dung: Luật Dân quân tự vệ; Diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Dân quân tự vệ toàn diện; Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, giữ vững biên giới quốc gia nước CHXHCN Việt Nam; Một số vấn đề chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng và an ninh của địa phương.

 
Các đơn vị ký cam kết thi đua.

Đồng thời, các học viên thực hành: Điều lệnh đội ngũ; Các tư thế, động tác vận động cơ bản trong chiến đấu; Kỹ thuật bắn súng, ném lựu đạn.

 
 Toàn cảnh lớp học.

Đây là đợt huấn luyện quan trọng, nhằm huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho chiến sỹ dân quân mới kết nạp hiểu biết được vị trí, nhiệm vụ, chức trách của lực lượng dân quân tự vệ. Bên cạnh đó, việc sử dụng thành thạo một số loại vũ khí trang bị trong biên chế; kỹ thuật, chiến thuật để làm cơ sở cho huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống xảy ra.

 
 Kiểm tra dụng cụ thao giảng.

 

Minh Thái

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện