Pháp luật

Tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam

17:04, 21/06/2022
Ngày 21/6, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết. 

 

Toàn cảnh buổi tập huấn.
Toàn cảnh buổi tập huấn.

Luật Biên phòng Việt Nam được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 ngày 11/11/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 gồm 6 chương 36 điều. Đây là văn bản pháp lý quan trọng, thể chế đầy đủ các quan điểm, tư tưởng của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia khu vực biên giới.

Đại tá Nguyễn Công Lực, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc tập huấn.
Đại tá Nguyễn Công Lực, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc tập huấn.

Ngay sau khi Luật Biên phòng Việt Nam được ban hành, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 106/NĐ-CP ngày 06/12/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật BPVN; Nghị định số 02/2021/NĐ-CP ngày 02/12/2021 Quy định quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của BĐBP; Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 163/2021/TT-BQP ngày 14/12/2021 quy định hình thức quản lý, bảo vệ biên giới thường xuyên và quản lý, bảo vệ biên giới tăng cường của BĐBP; Thông tư số 02/2022/TT-BQP ngày 07/01/2022 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới; phối hợp giữa BĐBP và các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng trong thực thi nhiệm vụ biên phòng.

Đại tá Hồ Quyết Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Nghệ An giới thiệu Chuyên đề Luật Biên phòng Việt Nam
Đại tá Hồ Quyết Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Nghệ An giới thiệu Chuyên đề Luật Biên phòng Việt Nam.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã giới thiệu đầy đủ các văn bản trên, liên hệ sinh động vào tình hình thực tiễn liên quan tới chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của BĐBP và các lực lượng liên quan.

Các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị… tham gia tập huấn
Các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị… tham gia tập huấn.

Đợt tập huấn nhằm thống nhất về nhận thức và trang bị những kiến thức chuyên sâu cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của các sở, ngành, địa phương, đơn vị về Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025; làm cơ sở cho việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Luật Biên phòng Việt Nam đồng bộ, thống nhất, hiệu quả. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và cán bộ, chiến sĩ trong toàn tỉnh về nhiệm vụ công tác Biên phòng; gắn việc triển khai thực hiện Luật Biên phòng Việt Nam với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, công tác Biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Lê Thạch

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện