Pháp luật

Cửa Lò ra mắt mô hình dân vận khéo “Vận động nhân dân vùng giáo xây dựng văn minh đô thị”

15:25, 31/03/2023
Sáng 31/3, Công an thị xã Cửa Lò ra mắt mô hình dân vận khéo “Vận động nhân dân vùng giáo chấp hành tốt pháp luật, đoàn kết chung sức xây dựng văn hóa, văn minh đô thị”. 
Toàn cảnh lễ ra mắt.

Hiện nay các thế lực thù địch, phản động, các tín đồ tôn giáo cực đoan, chống đối thường xuyên tác động, lôi kéo, hướng lái một bộ phận nhỏ bà con giáo dân chấp hành chưa tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước  và quy định của địa phương...

Các đại biểu tham dự.

Mô hình dân vận khéo“Vận động nhân dân vùng giáo chấp hành tốt pháp luật, đoàn kết chung sức xây dựng văn hóa, văn minh đô thị” ra đời sẽ góp phần vào việc xây dựng hiệu quả các phong trào toàn dân bảo vệ ANTT nói chung và phong trào trong đồng bào công giáo nói riêng, tiến tới xây dựng thị xã Cửa Lò thành điển hình kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị.

Ra mắt Ban chỉ đạo mô hình dân vận khéo “Vận động nhân dân vùng giáo chấp hành tốt pháp luật, đoàn kết chung sức xây dựng văn hóa, văn minh đô thị”.

Buổi ra mắt đã thông qua báo cáo khảo sát, các Nghị quyết, kế hoạch, Quyết định, quy chế hoạt động đồng thời ra mắt Ban chỉ đạo mô hình dân vận khéo “Vận động nhân dân vùng giáo chấp hành tốt pháp luật, đoàn kết chung sức xây dựng văn hóa, văn minh đô thị” trên địa bàn thị xã Cửa Lò..

Đàm Hiền – Ngọc Ánh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện