Pháp luật

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về các dự án luật

17:37, 07/04/2023
Ngày 7/4, Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 4/2023.

Đồng chí Trung tướng - TS Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí PGS. TS Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đồng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Công an tỉnh, có đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền – Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì, cùng dự có đồng chí Phan Văn Thắng – Phó Giám đốc Đài PTTH Nghệ An.

Điểm cầu tại Công an tỉnh  Nghệ An.

Tại hội nghị, Bộ Công an thông tin 3 dự thảo Luật: Luật Công an nhân dân sửa đổi; Luật Căn cước công dân sửa đổi và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Qua tổng kết thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018, thực tiễn thực hiện nhiệm vụ cho thấy, Luật Công an nhân dân đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Việc xây dựng Luật nhằm thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII: “Xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” và Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Đại tá Cao Minh Huyền – Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Dịp này, Đảng ủy Công an Trung ương thông tin chuyên đề “75 năm Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác hồ dạy” (11/6/1948 - 11/6/2023) và các hoạt động kỷ niệm ngành Công an nhân dân. Theo đó, Bộ Công an xây dựng và ban hành Đề cương tài liệu tuyên truyền và Kế hoạch hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương triển khai tổ chức hoạt động kỷ niệm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 4/2023, đồng chí Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Bộ Công an tiếp tục tuyên truyền về 75 năm Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.

Các đại biểu tham dự.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Bộ Công an tập trung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động trọng tâm hướng tới kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/8/1890 - 19/5/2023); 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), ngày Quốc tế Lao động 1/5,…

Tuyên truyền các chính sách đại đoàn kết dân tộc; nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân của toàn hệ thống chính trị để xây dựng đất nước ngày càng phát triển; đấu tranh các luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch,…

Hồ Hưng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện