Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đô Lương ra mắt câu lạc bộ: Cựu chiến binh đảm bảo an ninh trật tự

16:39, 10/07/2019
Sáng ngày 10/7, xã Đại Sơn (Đô Lương) đã tổ chức ra mắt câu lạc bộ cựu chiến binh với công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Câu lạc bộ ra mắt nhằm mục đích tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền địa phương, sự phối hợp của các đoàn thể, sự tham gia tích cực của nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Nhằm phát huy sức mạnh toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự và phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của lực lượng cựu chiến binh.

Ký cam kết thực hiện các nội dung hoạt động.
Ký cam kết thực hiện các nội dung hoạt động.

Tại buổi lễ đã công bố quyết định thành lập câu lạc bộ cựu chiến binh với công tác đảm bảo an ninh trật tự. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ gồm có 5 người do chủ tịch hội cựu chiến binh xã Đại Sơn làm chủ nhiệm câu lạc bộ.

Câu lạc bộ đã ban hành quy chế hoạt động với nguyên tắc tự nguyện, tập hợp đông đảo hội viên cựu chiến binh tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương.

Các thành viên câu lạc bộ được trang bị công cụ hỗ trợ.
Các thành viên câu lạc bộ được trang bị công cụ hỗ trợ.

Câu lạc bộ có nhiệm vụ vận động nhân dân tích cực tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự; tố giác đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Hỗ trợ các ngành, đoàn thể và các cơ quan chức năng giải quyết, xử lý không để hình thành “điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn”. Phối hợp với các lực lượng chức năng trong việc tổ chức tuần tra, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Hữu Hoàn - Hồng Sơn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm