Podcast

Chuyện tuổi Teen: Vô tâm với bạo lực học đường - NTV Podcast

10:59, 28/10/2022
Vậy vì đâu xảy ra hiện tượng bạo lực học đường? Trước hết, phải kể đến các nguyên nhân xã hội, đó là sự bức xúc của cá nhân khi không nhận được điều mà cá nhân đó muốn hay những điều mà cá nhân đang kỳ vọng nhưng không đạt được; do sự khiêu khích của một cá nhân khi cố ý khơi dậy cảm xúc hung tính nơi người khác bằng những hành vi hay thái độ xấu; những cử chỉ và lời nhận xét mang nội dung hạ nhục…

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện