Podcast

Tiếng thơ: Cau trong phố

17:19, 01/07/2024
Chương trình Tiếng thơ “Cau trong phố” giới thiệu tác phẩm của Câu lạc bộ văn thơ Đô Lương ở Hà Nội, sẽ đem đến những dư vị riêng có của xứ Nghệ cùng với những xúc cảm đặc biệt của thi nhân về vùng đất này.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện