Quốc phòng

Bộ CHQS Nghệ An kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2022

17:16, 09/03/2022
Ngày 9/3, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hưng Nguyên, thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò năm 2022.
Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh kiểm tra công tác xây dựng sở chỉ huy diễn tập khu vực thành phố Vinh.
Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh kiểm tra công tác xây dựng sở chỉ huy diễn tập khu vực thành phố Vinh.

Qua kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị của các địa phương, Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác quy hoạch cũng như tiến độ thực hiện xây dựng các hạng mục trong Sở Chỉ huy chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022.

Đồng thời, nhất trí đề xuất điều chỉnh một số hạng mục trong Sở Chỉ huy diễn tập theo kiến nghị của Ban chỉ huy Quân sự huyện Hưng Nguyên, thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò.

Đoàn công tác kiểm tra công tác xây dựng sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hưng Nguyên
Đoàn kiểm tra công tác xây dựng sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hưng Nguyên.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Phan Đại Nghĩa nhấn mạnh: Diễn tập khu vực phòng thủ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng,  các đơn vị cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới hiện nay đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị mình.

Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đánh giá cao công tác quy hoạch cũng như tiến độ thực hiện xây dựng các hạng mục trong Sở Chỉ huy chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022 của các đơn vị.
Thượng tá Phan Đại Nghĩa đánh giá cao công tác quy hoạch cũng như tiến độ thực hiện xây dựng các hạng mục phục vụ diễn tập của các đơn vị.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022, Thượng tá Phan Đại Nghĩa yêu cầu Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ các huyện tiếp tục làm tốt mọi công tác chuẩn bị, trong đó, đẩy nhanh tiến độ xây dựng sở chỉ huy diễn tập. Quá trình thi công phải theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng công trình và yếu tố bí mật, làm xong tới đâu tiến hành trồng cây nguỵ trang tới đó. Bên cạnh đó, các cơ quan đơn vị làm công tác chuẩn bị, luyện tập các nội dung diễn tập; chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất, sẵn sàng bước vào thực hiện nhiệm vụ diễn tập đạt kết quả, chất lượng cao, bảo đảm an toàn về mọi mặt.

Đoàn công tác kiểm tra và nhất trí đề xuất điều chỉnh một số hạng mục trong Sở Chỉ huy diễn tập theo kiến nghị của Ban chỉ huy Quân sự các địa phương.
Đoàn công tác kiểm tra và nhất trí đề xuất điều chỉnh một số hạng mục trong Sở Chỉ huy diễn tập theo kiến nghị của Ban chỉ huy Quân sự các địa phương.

Dự kiến diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hưng Nguyên, thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò sẽ diễn ra trong tháng 8/2022.

Trọng Kiên

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện