Quốc phòng

Đảng ủy Quân khu 4 lãnh đạo thực hiện tốt nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị

16:07, 27/06/2023
Sáng 26/6, Đảng ủy Quân khu 4 tổ chức hội nghị lần thứ Tám, khóa XI (phiên Đại hội bầu) tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược Quốc phòng Việt Nam”, Kết luận số 31-KL/TW về “Chiến lược quân sự Việt Nam” (2018 - 2023); ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân khu 6 tháng cuối năm 2023. 

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có: Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu. 

Toàn cảnh hội nghị.

Về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược Quốc phòng Việt Nam” và Kết luận số 31-KL/TW ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược quân sự Việt Nam” (2018 - 2023), hội nghị nhấn mạnh: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh quân khu đã phối hợp chặt chẽ với 6 tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trên, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm cho mọi cán bộ, đảng viên, LLVT và Nhân dân về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QSQP), xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT), bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực phản động, thù địch; giữ vững ổn định chính trị, an toàn địa bàn; tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), nâng cao đời sống nhân dân. Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố và tăng cường. Chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của LLVT quân khu được nâng lên; góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo tiền đề cho thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH; nâng cao chất lượng xây dựng KVPT, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới…

Các đại biểu dự hội nghị.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân khu 6 tháng đầu năm 2023, dự thảo và ý kiến các đại biểu đều nhất trí khẳng định: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo LLVT quân khu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ QSQP và xây dựng đảng bộ, có nhiều nội dung hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là: Lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ QSQP; duy trì thực hiện nghiêm chế độ SSCĐ; phối hợp với các lực lượng nắm, đánh giá đúng tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, giữ vững ổn định chính trị, an toàn địa bàn. Làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức Lễ ra quân huấn luyện, tuyên thệ chiến sĩ mới; huấn luyện các đối tượng bảo đảm nội dung, thời gian, quân số; kết quả huấn luyện, trình độ, khả năng SSCĐ được nâng lên.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì, kết luận hội nghị.

Phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng, củng cố nền QPTD vững mạnh; xây dựng KVPT vững chắc. Thường vụ Đảng ủy quân khu phối hợp với các địa phương lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ QSQP, diễn tập KVPT, PTDS. Tổ chức sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị; hội thi giảng dạy chính trị, tọa đàm sĩ quan trẻ, gặp mặt cơ quan báo chí. Hoạt động công tác dân vận, bảo vệ an ninh, chính sách, công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ có hiệu quả.

Công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ của LLVT Quân khu; hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng gia sản xuất, chăn nuôi đạt kết quả tốt; khai thác, quản lý, sử dụng trang bị kỹ thuật, kho tàng, trạm xưởng bảo đảm an toàn tuyệt đối. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Quân ủy trung ương. Duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt, ra nghị quyết chuyên đề, ban hành kế hoạch; bổ sung quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; có nhiều giải pháp quyết liệt trong phối hợp chỉ đạo triển khai tổ chức thành lập chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn. Thực hiện đúng quy trình, quy chế công tác cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng thực hiện nghiêm túc.

Trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW và Kết luận số 31-KL/TW của Bộ Chính trị.

Hội nghị đã tiến hành trao thưởng cho 14 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW và Kết luận số 31-KL/TW của Bộ Chính trị.

Hoàng Thái - Lê Thắng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện