Quốc phòng

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Nghệ An thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9

15:54, 11/06/2024
Sáng 11/6, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII cho cán bộ, đảng viên và quần chúng khối cơ quan Bộ Chỉ huy. 
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thông báo các nội dung: Đề cương Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đề cương Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030;

Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An thông báo các nội dung Hội nghị Trung ương 9, khoá XIII.

Đề cương Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; Báo cáo tổng kết Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 8 đến Hội nghị Trung ương 9 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10 khoá XIII; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

 
Cán bộ, đảng viên cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An dự hội nghị.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2024 và thời gian tiếp theo. Đồng thời, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương tại hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và nâng cao ý thức, hành động cho cán bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Lê Thạch

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện