Giải Quần vợt Cup Truyền hình Nghệ An 2023: Kết quả thi đấu Nội dung Đôi nam Trình 1460

15:10, 03/12/2023

NTV cập nhật kết quả thi đấu nội dung Đôi nam Trình 1460, Giải Quần vợt Cup Truyền hình Nghệ An lần thứ IX - năm 2023.

 
CHUNG KẾT 
Nhất nhánh 1  Tường + Hiếu (Sao) 5 - 6 Nhất nhánh 2  Tuấn + Khánh (Cảng)

 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện