Thời sự - Chính trị

Nam Đàn công bố quyết định thành lập 3 đơn vị hành chính cấp xã mới

14:45, 20/02/2020
Sáng ngày 20/2, Nam Đàn đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập 3 đơn vị hành chính cấp xã mới gồm: xã Trung Phúc Cường, xã Thượng Tân Lộc và Thị trấn Nam Đàn. 

Cụ thể, 3 xã: Nam Trung, Nam Phúc, Nam Cường được sáp nhập thành xã mới có tên Trung Phúc Cường có tổng diện tích tự nhiên 20,46km2 và quy mô dân số 14.100 người. Xã Thượng Tân Lộc mới trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của 2 xã: Nam Lộc, Nam Tân và 4,10 km2 diện tích tự nhiên, 1.200 người của xã Nam Thượng, tổng diện tích tự nhiên 31,20km2, quy mô dân số 11.300 người. Thị trấn Nam Đàn được nhập 3,20 km2 diện tích tự nhiên, 700 người của xã Nam Thượng và toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Vân Diên và Thị Trấn Nam Đàn, có tổng diện tích tự nhiên 18,70 km2, dân số 20.600người. Cùng với công bố quyết định thành lập xã, thị trấn mới, Nam Đàn cũng đã công bố quyết định các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, thành lập UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể.

 
Lãnh đạo Thị trấn Nam Đàn nhận nhiệm vụ. 

Nhờ triển khai bài bản các bước khảo sát, đánh giá, xây dựng phương án, đề án nên chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Nam Đàn nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Như vậy, sau khi sắp xếp, huyện Nam Đàn có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 18 xã và 1 thị trấn.

 
Trao quyết định các chức danh UBND xã Tân Thượng Lộc.

Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Nam Đàn đã đề nghị các xã, thị trấn sớm ổn định tình hình, tiếp tục xây dựng kế hoạch để sắp xếp lại đội ngũ công chức, nhất là ở các tổ chức chính trị, xã hội; làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt là chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp sắp tới.

Thúy Tình

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện