Thời sự - Chính trị

Trung đoàn 1 (Sư đoàn 324)  tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXI

21:04, 11/03/2020
Từ ngày 10/3 - 11/3, Đảng bộ Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.Đây là Đảng bộ cơ sở được Thường vụ Đảng ủy Quân khu chỉ đạo tiến hành đại hội trước, nhằm rút kinh nghiệm cho các đảng bộ cơ sở trong toàn quân khu. 
 
 Các tiết mục văn nghệ do Đoàn cơ sở Trung đoàn 1 chào mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Trung đoàn 1 đã lãnh đạo trung đoàn hoàn thành 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XX đề ra, chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị được nâng lên,đủ khả năng hoàn thành vụ khi có tình huống xảy ra. Xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; hoạt động công tác đảng, công tác chính trị có nhiều đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị; bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ. Năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên, nội bộ đoàn kết, thống nhất; đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đoàn cơ sở Trung đoàn 1 tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Đoàn cơ sở Trung đoàn 1 tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, phát triển, tại Đại hội, các đại biểu đã có nhiều tham luận, đóng góp tâm huyết, trách nhiệm tán thành nhất trì với báo cáo chính trị của Đảng bộ Sư đoàn 324 và của đơn vị nhiệm kỳ 2020 – 2025, báo cáo kiểm điểm của tập thể Đảng ủy Trung đoàn 1 nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

 
 Toàn cảnh Đại hội điểm Đảng bộ Trung đoàn 1, Sư đoàn 324.

Về phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Trung đoàn xác định tập trung thực hiện tốt hai khâu đột phá đó là: (nâng cao chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, chấp hành pháp luật, an toàn kỷ luật; nâng cao lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ, xây đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ), với các chỉ tiêu chủ yếu như: 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ; xây dựng, điều chỉnh, bổ sung đầy đủ hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu theo quy định, luyện tập thành thục các phương án, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra; nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; diễn tập các cấp đạt khá về chiến thuật, giỏi về kỹ thuật, an toàn tuyệt đối; tổ chức và tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt giải cao; cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, phấn đấu không có vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng, vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%.

 
 Các đại biểu tiền hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Sư đoàn 324 nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ Trung đoàn 1 nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 13 đồng chí; bầu Ban Thường vụ, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Sư đoàn 324 nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 24 đồng chí, đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, đủ số lượng, chất lượng phiếu bầu đạt kết quả cao.

 
 Ban chấp hành Ban chấp hành Đảng bộ Trung đoàn 1 nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Sư đoàn 324 nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội.

Rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội làm trước của Trung đoàn 1, Thiếu tướng Trần Minh Thanh Chủ nhiệm Chính trị Quân khu biểu dương Đảng bộ Trung đoàn 1 đã làm tốt công tác chuẩn bị, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Trung đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công; quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn về đại hội đảng các cấp. Quá trình tổ chức đại hội, các nội dung: Điều hành của đoàn chủ tịch, bầu cử, nhất là chương trình làm việc của đại hội (cả phiên trù bị và chính thức) đã diễn ra đúng trình tự, nội dung, thời gian. Các ý kiến tham luận có sự chuẩn bị chu đáo, bám sát gợi ý của đoàn chủ tịch, đi thẳng vào vấn đề trọng tâm, thể hiện trách nhiệm chính trị cao...

 
 Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm chính trị Quân khu rút kinh nghiệm Đại hội.

Đối với các đảng bộ cơ sở còn lại chưa đại hội, đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân khu yêu cầu các đảng ủy cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị và Quân khu về đại hội đảng các cấp. Cần tập trung chuẩn bị kỹ, chu đáo các nội dung theo đúng quy định. Tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh mọi công tác chuẩn bị, trọng tậm là báo cáo chính trí, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy trình đại hội, quy trình công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, Ủy ban kiểm tra và nhân sự các cơ quan làm việc của đại hội.

 
 Các đại biểu tham quan các mô hình sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Trung đoàn 1.

Về nội dung, chương trình đại hội phải chuẩn bị, tổ chức bồi dưỡng, luyện tập, thục luyện kỹ, nhuần nhuyễn trước khi tổ chức đại hội, đặc biệt là Ban kiểm phiếu. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức phát động phong trào thi đua, xây dựng các công trình chào mừng, chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất đảm bảo cho đại hội.

Võ Đông - Lê Thắng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện