Thời sự - Chính trị

Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 thông báo kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (khóa XII)

16:07, 02/06/2020
Sáng nay 2/6, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương khóa XII cho cán bộ chủ chốt cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu. 

Tại hội nghị, đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu thông báo nhanh các nội dung chính được thảo luận, cho ý kiến tại Hội nghị Trung ương lần thứ 12, diễn ra từ ngày 11/5 đến ngày 14.5/2020, tại Thủ đô Hà Nội.

Quang cảnh hội nghị. 

Theo đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp hội nghị lần thứ 12 để thảo luận, cho ý kiến về: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII của Đảng; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc và xem xét, quyết định phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII; thảo luận về tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; điều kiện, cơ cấu, số lượng, quy trình giới thiệu, cách thức lựa chọn và một số vấn đề cần lãnh đạo thực hiện trong quá trình chuẩn bị và triển khai công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến về nguyên tắc và các căn cứ phân bổ đại biểu và dự kiến số lượng đại biểu tham dự Đại hội Đảng lần thứ XIII; thực hiện nguyên tắc phân bổ đại biểu phải theo quy định của Điều lệ Đảng, có số lượng hợp lý. Bảo đảm lựa chọn đúng và bầu được các đồng chí thật sự tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho đảng bộ dự Đại hội Đảng toàn quốc tiêu biểu cho trí tuệ của toàn Đảng, bảo đảm thành công của Đại hội.

Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu và cán bộ tham gia hội nghị.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; quyết định về việc kỷ luật cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng quản lý.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; tổ chức thực hiện thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu  thông báo kết quả hội nghị  lần thứ 12 khóa XII tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 cũng đã biểu dương các cơ quan, đơn vị, các chi bộ, đảng bộ trong Đảng bộ Quân khu 4, thời gian qua đã làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp đạt kết quả tốt, cơ quan, đơn vị ổn định và phát triển, cán bộ, đảng viên an tâm tư tương, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  

Hồ Việt

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện