Thời sự - Chính trị

Thông báo cấm đường phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

10:45, 13/10/2020
Ngày 13/10/2020, UBND tỉnh có thông báo số 7081 thông báo về việc cấm đường phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra tại Nhà văn hóa lao động tỉnh từ ngày 16 10 đến ngày 18/10/2020, để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh cấm một số tuyến đường tại thành phố Vinh, cụ thể như sau: 

 

1. Đóng ba-ri-e, cấm tất cả các phương tiện tham gia giao thông (trừ xe đại biểu, khách mời, các xe phục vụ Đại hội, xe của cán bộ, chiến sĩ làm công tác bảo vệ Đại hội, xe của cán bộ Thành ủy Vinh, UBND, HĐND thành phố Vinh và Chi cục Thuế Thành phố Vinh) đi vào các tuyến đường, cụ thể: 

 - Tuyến đường Lê Mao: Đoạn từ Ngã sáu (đường Trần Phú giao nhau với đường Lê Mao) đến vòng xuyến Ngã năm Bưu điện tỉnh (Lưu ý: Đối với các phương tiện đi đường Ngư Hải rẽ phải hướng ra Ngã sáu - đường Trần Phú giao nhau với đường Lê Mao). 

- Tuyến đường Hồ Tùng Mậu: Đoạn từ Ngã ba giao nhau giữa đường Nguyễn Văn Cừ và đường Hồ Tùng Mậu đến vòng xuyến Ngã năm Bưu điện tỉnh. 

- Thời gian thực hiện cấm đường: 

+ Từ 12 giờ 30 phút đến 14 giờ; từ 16 giờ đến 17 giờ 30 phút ngày 16/10/2020. 

+ Từ 06 giờ đến 07 giờ 30 phút; từ 11 giờ đến 14 giờ; từ 16 giờ đến 17 giờ 30 phút các ngày 17/10 và ngày 18/10/2020. 

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp UBND thành phố Vinh có Phương án cấm đường, phân luồng, điều tiết giao thông trong thời gian cấm đường theo quy định, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh; căn cứ tình hình thực tiễn để linh hoạt, cơ động trong tổ chức cấm đường, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi di chuyển qua khu vực trên. 

3. Giao Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thông báo nội dung cấm đường trên kênh NTV; UBND thành phố Vinh chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố Vinh thông báo nội dung cầm đường trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết và thực hiện. 
 

UBND tỉnh Nghệ An

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện