Thời sự - Chính trị

UBND tỉnh cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền

14:39, 11/11/2020
Sáng 11/11, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp chuyên đề để nghe và cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền. Phiên họp do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
Toàn cảnh phiên họp.

Trong buổi sáng, UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào 12 nội dung báo cáo, bao gồm: Báo cáo kết quả thực hiện chống lãng phí năm 2020, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo tài chính nhà nước năm 2019; Báo cáo tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2020, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo phòng chống tham nhũng năm 2020, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo cải cách hành chính năm 2020, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2020, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo về thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2020; Báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật an toàn, vệ sinh an toàn lao động trên địa bàn tỉnh năm 2020, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo việc thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2020, nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Lê Đình Lý - Giám đóc sở Nội vụ báo cáo về kết quả cải cách hành chính năm 2020.

Tại cuộc họp, các thành viên đã cho ý kiến góp ý vào các nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó Báo cáo về kết quả cải cách hành chính năm 2020 được nhiều ý kiến quan tâm nhất.  

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Giám đốc sở GTVT báo cáo công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2020.
Đại diện lãnh đạo sở LĐTB-XH phát biểu tại phiên họp.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường phát biểu tại phiên họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa phát biểu tại phiên họp.

Nguyên nhân là vẫn còn nhiều hạn chế, vướng mắc, chậm trễ, thủ tục rườm rà gây phiền hà, chờ đợi cho người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, các ý kiến đề nghị, việc cải cách hành chính cần chú trọng hơn đến vấn đề cắt giảm thủ tục hành chính, bố trí nhân lực hợp lý khi trực tiếp giải quyết nhu cầu của người dân tại Trung tâm hành chính công.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại phiên họp.

Sau các ý kiến góp ý của các thành viên tham dự phiên họp, Chủ tịch UBND đánh giá cao trong việc chuẩn bị nội dung báo cáo. Trong đó, nhiều nội dung của báo cáo đã đề cập cụ thể, chi tiết đến kết quả, kế hoạch, nhiệm vụ của từng lĩnh vực, kể cả việc dự báo tình hình trong thời gian tới. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã thống nhất thông qua nội dung các báo cáo, đồng thời lưu ý các sở, ngành, đơn vị trực tiếp soạn thảo báo cáo cần tiếp thu, lắng nghe và tổng hợp các ý kiến, hoàn thiện văn bản theo quy định trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến.

                                                                             
 

Nguyễn Nam - Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện