Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII Nguyễn Như Khôi

16:56, 14/05/2021
Tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII Nguyễn Như Khôi.
 

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII Nguyễn Như Khôi:

Tự kiểm điểm về quá trình công tác với vai trò là Đại biểu HĐND tỉnh hai nhiệm kỳ vừa qua, tôi đã luôn trách nhiệm, bố trí thời gian hợp lý để tham gia đầy đủ, có chất lượng các hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại mỗi kỳ tiếp xúc với cử tri trước và sau kỳ họp, tôi đều trực tiếp báo cáo tình hình KTXH của tỉnh, lắng nghe, giải đáp những vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền và các vấn đề mình nắm chắc; tổng hợp ý kiến của cử tri chuyển lên HĐND tỉnh. Tại nhiều kỳ họp HĐND tỉnh, tôi đều có ý kiến phát biểu, chất vấn có trách nhiệm đối với các cơ quan chức năng trước những vấn đề mà cử tri quan tâm, kiến nghị giải quyết. Là thành viên Ban VHXH của HĐND tỉnh, tôi đã tham gia có trách nhiệm trong việc thẩm định dự thảo, nâng cao chất lượng, góp phần ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế, VH giáo dục, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, nhất là đối với các địa bàn miền núi, dân tộc.

Với trách nhiệm là lãnh đạo Đài PT-TH tỉnh, tôi đã tập trung chỉ đạo xây dựng NTV thành một cơ quan báo chí trong top 10 các Đài PT-TH mạnh của cả nước; thường xuyên chỉ đạo CBPV tập trung phản ánh các vấn đề cử tri quan tâm; chuyển đơn thư của cử tri gửi tới các cơ quan chức năng và đeo bám, đôn đốc trách nhiệm giải quyết; chỉ đạo tổ chức PT-TH trực tiếp các kỳ họp để đông đảo cử tri quan tâm theo dõi; thông tin đầy đủ nội dung, kết quả, NQ sau mỗi kỳ họp để các địa phương, đơn vị, người dân biết, giám sát, thực hiện.

Ý thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của Đại biểu HĐND tỉnh đối với cử tri mà mình được đại diện, nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu làm Đại biểu HĐND tỉnh kỳ này, tôi xác định bản thân mình sẽ có điều kiện phát huy tốt hơn những kết quả, kinh nghiệm của người đại biểu sau hai nhiệm kỳ công tác, thực hiện tốt những nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, liên hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cơ sở; Duy trì tiếp xúc với cử tri trước và sau mỗi kỳ họp HĐND tỉnh và những cuộc tiếp xúc chuyên đề, qua hoạt động giám sát, khảo sát… Báo cáo đầy đủ cho cử tri về tình hình KT-XH của tỉnh, lắng nghe, giải đáp các vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền và hiểu biết của mình. Tiếp thu đầy đủ, phản ánh kịp thời, trung thực các ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri tới HĐND tỉnh và các cơ quan có trách nhiệm; đề nghị trả lời, giải quyết các kiến nghị hợp pháp, chính đáng của cử tri và cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể cơ sở.

Thứ 2, thường xuyên nghiên cứu, nắm bắt các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, tiếp cận nhiều hơn với thực tiễn, nhất là các vùng miền núi, dân tộc để tham gia ý kiến tại các kỳ họp. Tham mưu xây dựng, ban hành các NQ, chính sách của HĐND tỉnh có chất lượng, phục vụ yêu cầu phát triển KTXH của tỉnh, phục vụ hoạt động sản xuất-kinh doanh, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ tài nguyên môi trường; cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là các vùng miền núi, dân tộc. 

Thứ 3, Theo dõi, giám sát việc thực hiện các NQ, chủ trương chính sách qua thực tiễn. Tích cực đôn đốc việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cơ sở và cử tri thuộc thẩm quyền của các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp. Tham mưu tháo gỡ khó khăn, đề xuất điều chỉnh những vấn đề bất hợp lý của chủ trương, chính sách cho phù hợp với yêu cầu phát triển của thực thực tiễn đời sống, sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Thứ 4, trên cương vị là người lãnh đạo Đài PT-TH tỉnh, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung chương trình, phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị, KT-VHXH trên địa bàn tỉnh, các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước tới nhân dân; giới thiệu những điển hình tốt, cách làm hay từ các địa phương, đơn vị. Phản ánh, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng; góp phần phát huy dân chủ trong đời sống xã hội; đáp ứng vai trò là cầu nối giữa Cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân; phản ánh kịp thời các ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân tới cấp uỷ, chính quyền. Đeo bám, phát hiện, phản ánh các vấn đề bất cập, tiêu cực trong đời sống, góp phần định hướng dư luận xã hội, phát huy tinh thần Đại đoàn kết các dân tộc, vì sự phát triển của quê hương đất nước và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

NTV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm