Thời sự - Chính trị

Trường hợp cử tri được nhờ người khác viết, bỏ hộ phiếu bầu cử

15:57, 10/05/2021
Hỏi: Trường hợp nào thì cử tri được nhờ người khác viết hộ phiếu, bỏ hộ phiếu bầu cử?

Trả lời: Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu cử thì được nhờ người khác viết hộ, người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu cử của cử tri.

Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu bầu cử được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.

 

NTV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện