Thời sự - Chính trị

Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam

18:15, 29/06/2022
Chiều 29/6, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức hội nghị trực tuyến, triển khai Kết luận 12 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169 của Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Kết luận 12 của Bộ Chính trị được ban hành sau quá trình đánh giá thực tiễn 16 năm thực hiện Nghị quyết 36 và 5 năm thực hiện Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Kết luận còn chỉ ra những hạn chế, tồn tại để có giải pháp khắc phục, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến.

Trước nhiệm vụ mới đặt ra, nhất là yêu cầu của Đại hội Đảng lần thứ 13 về việc triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Kết luận 12 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169 của Chính phủ đã đặt ra yêu cầu về công tác người Việt Nam ở nước ngoài cần được triển khai với nhiều phương thức, kịp thời vận động, hỗ trợ, thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Qua đó khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được xác định là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Nguyễn Nam - Chu Quý

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện